Khai mạc Lớp Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2019
18/04/2020

Dự khai mạc Lớp Lý luận chính trị có đồng chí NGND.TS. Nguyễn Đức Trí - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Mẽ - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Các đồng trong Thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chi uỷ các chi bộ và đặc biệt có sự tham gia của 207 học viên trường ĐHCN Việt Hung và 12 học viên trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 1.

Phát biểu khai mạc Lớp Lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Đức Trí nhấn mạnh: Trong thời gian qua Đảng ủy trường ĐHCN Việt - Hung luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảng của Đảng ủy nhà trường, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Tại buổi học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi đồng chí sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập; các học viên ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2019.

Nguồn: Đại học công nghiệp Việt - Hung