Kênh kết nối

Các địa chỉ website chính thức của Trường ĐHCN Việt - Hung
Ngày đăng: 27-01-2013

Trường ĐHCN Việt - Hung Tra cứu điểm thi Đại học Dành cho sinh viên Giảng viên Hành chính điện tử

 

Xem thêm

Tin tức

Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019-2020
Ngày đăng: 17-12-2019

- Căn cứ vào tiến độ đào năm học 2019-2020

- Căn cứ tiến độ xét tốt nghiệp K42 đại học chính quy 1.5 năm, Văn bằng 2 và khóa cũ đã tích lũy đủ số tín chỉ năm học 2019-2020. 

 Phòng quản lý đào tạo thông báo: Sinh viên gửi đơn xin xét tốt nghiệp về khoa trước 17h ngày 05 tháng 01 năm 2020.

THÔNG BÁO NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO - NĂM 2020
Ngày đăng: 17-12-2019

 
ĐỂ XÉT MIỄN HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC (2019 - 2020).
    Sinh viên thuộc 02 đối tượng sau phải nộp bổ sung giấy tờ
1. Dân tộc thiểu số + Hộ nghèo, cận nghèo.
2. Đối tượng tàn tật + Hộ nghèo, cận nghèo

phải nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Đề nghị sinh viên nộp bổ sung để Nhà trường xét miễn học phí học kỳ 2 năm học (2019 - 2020).
Thời gian: Từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 30/01/2020
Địa điểm: Phòng Thanh tra giáo dục &CTHSSV
(Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ theo số ĐT: 02433.839.877 - 0988.403.548 để được giải đáp).

Lưu ý: (Nếu sinh viên kỳ 1 năm học 2019-2020 chưa làm thủ tục miễn, giảm học phí thì phải làm hồ sơ từ đầu theo hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2019-2020)

 

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỌC BỔNG KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019
Ngày đăng: 24-05-2019

Ngày 22/05/2019 ngân hàng đã chuyển tiền học bổng vào tài khoản cho sinh viên khóa 39, 40, 41, 42. Những sinh viên được tiền học bổng đã có thẻ ngân hàng thì ra các cây ATM để rút tiền, còn những SV chưa có thẻ ngân hàng thì đưa CMTND ra ngân hàng để rút tiền mặt trực tiếp. 

DANH SÁCH HSSV ĐẠT DANH HIỆU KHÁ, GIỎI, XUẤT SẮC- CẤP HỌC BỔNG (HỌC KỲ 1-2018-2019)
Ngày đăng: 23-04-2019

                Xem chi tiết tại đây

DANH HIỆU KHOA Ô TÔ                                         HỌC BỔNG KHOA Ô TÔ

DANH HIỆU KHOA CƠ KHÍ                                     HỌC BỔNG KHOA CƠ KHÍ 

 

DANH HIỆU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ                     HỌC BỔNG KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

DANH HIỆU KHOA KINH TẾ&QL                          HỌC BỔNG KHOA KINH TẾ&QL

DANH HIỆU KHOA XÂY DỰNG                            

DANH HIỆU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                 HỌC BỔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                

Thông báo kế hoạch kiểm tra bằng tốt nghiệp PTTH khóa 39 ĐHCQ 4 năm
Ngày đăng: 20-03-2019

 Phòng ĐT -KHCN thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 39 ĐHCQ hệ 4 năm kế hoạch kiểm tra bằng tốt nghiệp PTTH

Xem thêm

Thông báo

Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019-2020
Ngày đăng: 17-12-2019

- Căn cứ vào tiến độ đào năm học 2019-2020

- Căn cứ tiến độ xét tốt nghiệp K42 đại học chính quy 1.5 năm, Văn bằng 2 và khóa cũ đã tích lũy đủ số tín chỉ năm học 2019-2020. 

 Phòng quản lý đào tạo thông báo: Sinh viên gửi đơn xin xét tốt nghiệp về khoa trước 17h ngày 05 tháng 01 năm 2020.

THÔNG BÁO NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO - NĂM 2020
Ngày đăng: 17-12-2019

 
ĐỂ XÉT MIỄN HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC (2019 - 2020).
    Sinh viên thuộc 02 đối tượng sau phải nộp bổ sung giấy tờ
1. Dân tộc thiểu số + Hộ nghèo, cận nghèo.
2. Đối tượng tàn tật + Hộ nghèo, cận nghèo

phải nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Đề nghị sinh viên nộp bổ sung để Nhà trường xét miễn học phí học kỳ 2 năm học (2019 - 2020).
Thời gian: Từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 30/01/2020
Địa điểm: Phòng Thanh tra giáo dục &CTHSSV
(Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ theo số ĐT: 02433.839.877 - 0988.403.548 để được giải đáp).

Lưu ý: (Nếu sinh viên kỳ 1 năm học 2019-2020 chưa làm thủ tục miễn, giảm học phí thì phải làm hồ sơ từ đầu theo hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2019-2020)

 

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỌC BỔNG KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019
Ngày đăng: 24-05-2019

Ngày 22/05/2019 ngân hàng đã chuyển tiền học bổng vào tài khoản cho sinh viên khóa 39, 40, 41, 42. Những sinh viên được tiền học bổng đã có thẻ ngân hàng thì ra các cây ATM để rút tiền, còn những SV chưa có thẻ ngân hàng thì đưa CMTND ra ngân hàng để rút tiền mặt trực tiếp. 

DANH SÁCH HSSV ĐẠT DANH HIỆU KHÁ, GIỎI, XUẤT SẮC- CẤP HỌC BỔNG (HỌC KỲ 1-2018-2019)
Ngày đăng: 23-04-2019

                Xem chi tiết tại đây

DANH HIỆU KHOA Ô TÔ                                         HỌC BỔNG KHOA Ô TÔ

DANH HIỆU KHOA CƠ KHÍ                                     HỌC BỔNG KHOA CƠ KHÍ 

 

DANH HIỆU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ                     HỌC BỔNG KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

DANH HIỆU KHOA KINH TẾ&QL                          HỌC BỔNG KHOA KINH TẾ&QL

DANH HIỆU KHOA XÂY DỰNG                            

DANH HIỆU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                 HỌC BỔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                

Thông báo kế hoạch kiểm tra bằng tốt nghiệp PTTH khóa 39 ĐHCQ 4 năm
Ngày đăng: 20-03-2019

 Phòng ĐT -KHCN thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 39 ĐHCQ hệ 4 năm kế hoạch kiểm tra bằng tốt nghiệp PTTH

QĐ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
Ngày đăng: 20-03-2019

Xem thêm

TIN TỨC-THÔNG BÁO

Không tìm thấy thông tin

Kết quả học tập

Không tìm thấy thông tin

Công nợ sinh viên

Không tìm thấy thông tin

Đề xuất biểu mẫu

Không tìm thấy thông tin

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 15
Hôm nay: 254
Hôm qua: 891
Tổng cộng: 11040112