Thông báo nhận đơn xin chuyển ngành, chuyên ngành và địa điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ quy chế đào tạo và tiến độ học tập của học sinh, sinh viên;

Phòng ĐT -KHCN thông báo thời gian nhận và xử lý đơn xin chuyển ngành, chuyên ngành và địa điểm học cho các học sinh, sinh viên có nhu cầu như sau:

- Khoa tổng hợp đơn của học sinh, sinh viên và gửi về phòng ĐT -KHCN trước 17h ngày 30/06/2019

- Các trường hợp có nhu cầu chuyên ngành, chuyên ngành và địa điểm học sẽ thực hiên đăng ký học phần vào đợt đăng ký muộn hoặc sẽ được phòng ĐT- KHCN hỗ trợ đăng ký học phần.

Chú ý: Không chấp nhận đơn nộp sau thopwif gian trên.

Trân trọng

TL.TP

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 108
Hôm nay: 3263
Hôm qua: 4802
Tổng cộng: 10758213