V/v Thông báo nhận đơn xin thi lại tốt nghiệp và đơn xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

- Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2018-2019;

- Căn cứ vào tiến độ xét tốt nghiệp năm học 2018-2019

       Phòng ĐT -KHCN thông báo thời hạn nhận đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên khóa trước đã đủ điều kiện tốt nghiệp như sau:

- Sinh viên gửi đơn xin xét tốt nghiệp về khoa trước 17h ngày 20/01/2019 ( Theo mẫu 13)

- Khoa tổng hợp gửi đơn gửi phòng ĐT-KHCN ngày 21/01/2019

Vậy Phòng ĐT -KHCN thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện đúng thời gian quy định

* Ghi chú: Không chấp nhận các đơn nọp sau thời gian trên

Trân trọng

TL.TP

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 9
Hôm nay: 366
Hôm qua: 4231
Tổng cộng: 10759547