Thông báo nhận đơn xin chuyển ngành, chuyên ngành và địa điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019

 Căn cứ quy chế đào tạo và tiến độ học tập của học sinh, sinh viên các khóa

Phòng ĐT -KHCN thông báo thời gian nhận xử lý đơn xin chuyển ngành, chuyên ngành và địa điểm học cho các học sinh, sinh viên có nhu cầu như sau:

- Khoa tổng hợp đơn của học sinh, sinh viên gửi về phòng ĐT- KHCN trước 17h00 ngày 10/01/2019

- Phòng ĐT-KHCN tổng hợp đơn trình Giám hiệu ký duyệt và xử lý trên hệ thống từ ngày 14/01/2019-18/01/2019

Trân trọng

TL.TP

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 10
Hôm nay: 356
Hôm qua: 4231
Tổng cộng: 10759537