KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 36 ĐẠI HỌC, 37 CAO ĐẲNG, 37 TCcs VÀ 38 TCCN

 1. Rà soát các điều kiện chuẩn bị tốt nghiệp: Từ 26/05/2016 -> 01/06/2016

- Rà soát số lượng học phần đã đăng ký học theo chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành

- Rà soát kết quả học tập

- Rà soát công nợ học phí và các khoản kinh phí khác

2. Gửi đơn xin thi lại tốt nghiệp và đơn xin xét tốt nghiệp về khoa đào tạo:

- Đối với sinh viên gửi đơn xin xét tốt nghiệp: Trước ngày 05/6/2016

- Đối với học sinh gửi đơn xin thi lại tốt nghiệp: Trước ngày 26/5/2016

3. Ký xác nhận về việc đã kiểm tra tính chính xác hoặc yêu cầu chỉnh sửa  (nếu có) của  thông tin dự kiến ghi trên bằng và bảng điểm tốt nghiệp

- Đối với học sinh: Từ 27/05/2016 -> 29/05/2016

- Đối với sinh viên: Từ 08/06/2016 -> 14/06/2016

4. Theo dõi kết quả xét công nhận tốt nghiệp và phản hồi thông tin nếu có sai sót 

Thời gian từ 04/07/2016 đến 09/07/2016

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 107
Hôm nay: 2964
Hôm qua: 4802
Tổng cộng: 10757914