THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG (Khóa 35 hệ ĐH; Khóa 36 hệ CĐCN và TCCN 36 tháng; Khóa 37 hệ TCCN 24 tháng)

                                                                                                              THÔNG BÁO

V/v nộp giấy cam kết trả nợ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội
 
1. Yêu cầu học sinh, sinh viên các lớp Khóa 35 hệ ĐH; Khóa 36 hệ CĐCN và TCCN 36 tháng; Khóa 37 hệ TCCN 24 tháng chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đã làm thủ tục vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phường từ đầu khóa học, phải làm Giấy cam kết trả nợ theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo nộp cho nhà trường mới được giải quyết các thủ tục để nhận bằng tốt nghiệp (có mẫu kèm theo).
 
2. Thời gian nộp Giấy cam kết trả nợ  Từ ngày 25/05/2015 đến hết ngày 25/06/2015.
 
3. Địa điểm nộp:
- Khu A: Phòng TTGD&QLHSSV, tầng 1 nhà B2
- Khu B: Phòng Tổng hợp cơ sở Thạch Thất
- Các điểm đào tạo khác: Phòng Quản lý đào tạo tại đó
(Ghi chú: Lớp trưởng các lớp thu theo lớp và nộp tại các địa điểm như quy định để nhà trường theo dõi và quản lý)
 
4. Đề nghị GVCN, CVHT các lớp có HSSV đã làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, phối hợp với phòng TTGD&QLHSSV đôn đốc, nhắc nhở HSSV nghiêm chỉnh thực hiện làm Giấy cam kết trả nợ  theo quy định.
 
5. Sau thời gian quy định trên, nếu HSSV nào không chấp hành, Nhà trường sẽ không giải quyết các thủ tục để HSSV đó ra trường và báo cáo Bộ giáo dục và Đào tạo để xử lý theo quy định hiện hành.
 
Mẫu Giấy cam kết trả nợ có thể tải tại đây
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 120
Hôm nay: 3310
Hôm qua: 4802
Tổng cộng: 10758260