Quy định tổ chức học kỳ phụ của trường ĐHCN Việt-Hung

Quyết định này cụ thể hóa Mục b, Khoản 1, Điều 6 của “Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” kèm theo Quyết định số: 111/QĐ-ĐHVH ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Nội dung chi tiết

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

VB PHÁP QUY

GÓP Ý

LIÊN HỆ

Thống kê

Đang online: 111
Hôm nay: 2262
Hôm qua: 3056
Tổng cộng: 10166403