Quy định về việc nhận bằng tốt nghiệp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Hàng năm nhà trường tổ chức xét và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, để không bị nhầm lẫn khi học sinh, sinh viên đến nhận bằng và công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp chặt chẽ hơn, nhà trường yêu cầu học sinh, sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp phải chấp hành các quy đinh sau:


I. Lịch phát bằng tốt nghiệp:
- Nhà trường phát bằng cho học sinh, sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo lịch (sẽ thông báo cụ thể địa điểm và ngày phát cho từng lớp, khóa sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp/ xét tốt nghiệp).
- Những học sinh, sinh viên không đến nhận bằng theo lịch đã quy định thì chỉ được nhận bằng vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trong vòng 03 tháng tính từ khi thông báo lịch phát bằng. Nếu quá hạn 03 tháng thì học sinh, sinh viên phải nhận bằng với khóa sau.

II. Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:
- Học sinh, sinh viên tự mình đến nhận bằng tốt nghiệp và phải xuất trình:
• Phiếu nhận bằng tốt nghiệp đã ghi đầy đủ các thông tin cần thiết, có dán ảnh của người được cấp bằng (ảnh phải được đóng dấu giáp lai của nhà Trường);
• Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Đối với người được ủy quyền nhận thay phải xuất trình:
• Phiếu nhận bằng tốt nghiệp đã ghi đầy đủ các thông tin cần thiết, có dán ảnh của người được cấp bằng(ảnh phải được đóng dấu giáp lai của Trường);
• Giấy ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa phương);
• Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền.
- Người đến nhận bằng phải ghi rõ họ tên, ký nhận vào “Sổ cấp bằng tốt nghiệp”.

TP. ĐÀO TẠO


(Đã ký)


Khuất Quang Tuấn
 
 
Ghi chú: Phòng Đào tạo không chấp nhận bất cứ trường hợp nhận thay nào từ cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhà trường nếu không có Giấy ủy quyền.

Chi tiết xem tại đây
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 112
Hôm nay: 3213
Hôm qua: 4802
Tổng cộng: 10758163