Các mẫu đơn dành cho sinh viên

 STT

Danh mục

 Tải file

 Hướng dẫn
   ĐÀO TẠO    

1

 Đơn xin đăng ký học phần  BM_PDT_don_xin_dkhp.pdf SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên

2

 Đơn xin chuyển lớp học phần  BM_PDT_don_xin_chuyen_lop_hp.pdf SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên

3

 Đơn xin hủy đăng ký học phần  BM_PDT_don_xin_huy_dkhp.pdf SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên, lưu ý thời hạn giải quyết

4

 Đơn bảo lưu kết quả học tập  DonXinBaoLuuKetQuaHocTap.doc SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên

5

 Đơn xin chuyển ngành học  bieu_don_xin_chuyen_nganh_hoc.doc SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên
6  Đơn xin chuyển địa điểm học  DonXinChuyenDiaDiemHoc.doc SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên
  CÔNG TÁC HS, SV  
 1  Đơn đề nghị cấp lại mật khẩu   don_xin_caplaimatkhau.pdf  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 2  Giấy cam kết trả nợ  BM_cam_ket_tra_no_von_ngan_hang.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 3   Giấy xác nhận vay vốn  bm_giay_xac_nhan_vay_von.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 4  Đơn xin miễn giảm học phí  bm_donxinmiengiam_hocphi.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 5  Giấy xác nhận học sinh, sinh viên  bm_giay_xacnhan_hocsinh_sinhvien_viu.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 6  Lý lịch học sinh, sinh viên  bm_lylich_HSSV.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 7  Đơn xin chỉnh sửa thông tin  bm_don_xin_chinhsuathongtin.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 8  Giấy giới thiệu đăng ký xe máy  bm_giaygioithieu_dkxemay.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV

Phòng Đào tạo

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 102
Hôm nay: 762
Hôm qua: 4273
Tổng cộng: 5241468