Các mẫu đơn dành cho sinh viên

 STT

 Danh mục

 Tải file

 1

 Đơn học cải thiện điểm  BM_PDT_don_xin_dang_ky_hctd.pdf

 2

 Đơn xin đăng ký học phần  BM_PDT_don_xin_dkhp.pdf

 3

 Đơn xin chuyển lớp học phần  BM_PDT_don_xin_chuyen_lop_hp.pdf

 4

 Đơn xin hủy đăng ký học phần  BM_PDT_don_xin_huy_dkhp.pdf

5

Đơn bảo lưu kết quả học tập  DonXinBaoLuuKetQuaHocTap.doc
 6 Đơn xin chuyển địa điểm học  DonXinChuyenDiaDiemHoc

 7

Đơn xin chuyển ngành học  bieu_don_xin_chuyen_nganh_hoc.doc
8 Đơn đề nghị cấp lại mật khẩu  Tải file

 Phòng Đào tạo

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Tra cứu

Kế hoạch xét TN - Thi TN

Thống kê

Đang online: 10
Hôm nay: 57
Hôm qua: 1013
Tổng cộng: 807621