Các biểu mẫu dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên, giảng viên

 HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN TẢI  CÁC BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

 

1) Đơn đề nghị về việc...(MC01)                                                            12) Đơn xin xét tốt nghiệp sớm- hoãn xét tốt nghiệp (MC13)

2) Đơn miễn, giảm học phí (MC02)                                                      13) Phiếu nhận bằng tốt nghiệp (MC14)

3) Đơn xin thanh toán tiền bảo hiểm (MC03)                                      14) Đơn xin cấp bản san bằng tốt nghiệp (MC15)

4) Đơn xin gia hạn nộp học phí (MC04)                                                15) Đơn xin rút học phí- kinh phí nhập học (MC16)

5) Đơn xin xem xét kết quả học tập (MC05)                                          16) Đơn xin cập nhập-điều chỉnh điểm HT (MC17)

6) Đơn xin miễn GDQPAN-GDTC (MC06)                                             17) Đơn xin chuyển trường đi (MC081)

7) Đơn xin bảo lưu KQHT và tạm ngừng học (MC07)                       18) Đơn xin chuyển trường đến (MC082)

8) Đơn xin chuyển ngành- chuyên ngành học (MC08)                       19) Đơn xin rút hồ sơ học sinh, sinh viên (MC083)

9) Đơn xin chuyển lớp học-địa điểm học (MC09)                                20) Giấy  xác nhận học sinh, sinh viên (MC19)

10) Đơn xin thôi học (MC10)                                                                    21) Giấy đăng ký làm vé xe buýt (MC20)

11) Đơn xin quay trở lại học tập (MC12)                                                22) Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục (MC21)

 26)  Đơn đề nghị miễn học phí học lại (MC26)                                    23) Đơn xin đăng ký học phần (MC22)

                                                                                                                       24) Giấy giới thiệu đăng ký xe máy  (MC23)

                                                                                                                       25) Đơn xin hủy đăng ký học phần (MC24)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

VB PHÁP QUY

GÓP Ý

LIÊN HỆ

Thống kê

Đang online: 136
Hôm nay: 2205
Hôm qua: 3056
Tổng cộng: 10166346