Cao đẳng

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2016
Ngày đăng: 31-08-2016

Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng chưa được xét công nhận tốt nghiệp 

Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp về khoa trước 16h00 ngày 07/09/2016

Lưu ý: Không chấp nhận đơn nộp sau thời gian trên

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 02-06-2016

 

1. Đăng ký học phần: Thời gian từ 29/06/2016 -> 02/07/2016

 - Đối với Sinh viên đăng ký học lại, học vượt: chủ động đăng ký trên trang daotao.viu.edu.vn

 - Đối với Sinh viên học cải thiện điểm gửi đơn đăng ký học phần về khoa đào tạo

2. Đóng học phí tại phòng TC-KT

Thời gian: Từ 04/07/2016 đến 10/07/2016

3. Thi kết thúc học phần:

Thời gian: Từ 11/08/2016 đến 14/08/2016

Xem chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 36 ĐẠI HỌC, 37 CAO ĐẲNG, 37 TCcs VÀ 38 TCCN
Ngày đăng: 02-06-2016

 Trích "Kế hoạch kết thúc khóa học Hệ Đại học, Cao đẳng và TCCN năm 2016" số 192/KH-ĐHVH ngày 24/5/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHCN Việt - Hung

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HỆ TCCN NĂM 2016
Ngày đăng: 19-05-2016

 Đối tượng: Học sinh TCcs khóa 37, 38 và TCCN khóa 38

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO NỘP NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2016 ĐỂ XÉT HỖ TRỢ CPHT
Ngày đăng: 11-04-2016

           HSSV hệ Đại học, Cao đẳng là Dân tộc thiểu số + Hộ nghèo, cận nghèo chưa nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2016. Đề nghị cấc em nộp bổ sung ngay để làm hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập năm 2016.

           Thời gian: Từ ngày 11/04/2016 đến hết ngày 15/04/2016    

            Địa điểm: Phòng Quản lý HSSV

(Mọi thắc mắc SV liên hệ SĐT: 0433.839.877 để được giải đáp).

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HSSV THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Ngày đăng: 05-04-2016

Yêu cầu học sinh, sinh viên thực hiện theo nội dung thông báo.

NỘI DUNG THÔNG BÁO

                                                                                                                                      PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

                                                                                                                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG HSSV ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ I (2015-2016)
Ngày đăng: 22-03-2016

Đề nghị các em có tên trong danh sách miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I (2015-2016) mang theo thẻ sinh viên cùng biên lai thu học phí xuống phòng Quản lý HSSV làm thủ tục rút lại tiền học phí.

Quyết định niễn, giảm học phí bổ sung

Danh sách miễn, giảm học phí bổ sung kỳ I (2015-2016)

                                                                                                                                PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày đăng: 18-03-2016

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016

Danh sách HSSV được miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2015 - 2016

Chú ý: HSSS được miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2015 - 2016 đã nộp học phí, đề nghị các em mang hóa đơn cùng thẻ HSSV xuống Phòng Quản lý HSSV làm thủ tục rút lại tiền học phí.

         (Mọi thắc mắc xin liên hệ SĐT: 0433.839.877 trong giờ hành chính để được giải đáp)             

                                                                                                                                        PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 02-03-2016

1. Sinh viên tự đăng ký học phần trên website từ 03/03/2016 -> 04/03/2016

2. Đóng học phí

Đối với sinh viên hệ chính quy: Từ ngày 04/03/2016 -> 06/03/2016

Đối với sinh viên hệ đại học liên thông chính quy: Từ ngày 05/03/2016 -> 06/03/2016

Lưu ý:

Sinh viên đăng ký đúng lớp học phần đã bị hủy.

3. Hỗ trợ đăng ký học phần:

a. Đối tượng: Sinh viên đăng ký lại các học phần bị hủy  nhưng bị trùng lịch (do các lịch học phần xếp học bù) hoặc đăng ký nhầm lớp học phần.

b. Hình thức hỗ trợ:

- Sinh viên làm đơn đăng ký học phần

- Sinh viên làm đơn hủy đăng ký học phần

(Theo mẫu quy định của nhà trường)

c. Trình tự thực hiện:

- SV nộp đơn về khoa đào tạo.

- Khoa tổng hợp đơn gửi về phòng QLĐT 

Ghi chú: Đối với SV ở điểm đào tạo thủ đô, CVHT tổng hợp danh sách SV (theo file đính kèm) gửi về địa chỉ Egov đồng chí Bùi Thái Sơn.

d. Thời gian

- Khoa gửi đơn đăng ký HP về phòng QLĐT trước 11h ngày 5/3/2016

- Phòng QLĐT hỗ trợ xử lý từ 13h30 ngày 5/3/2016 – 11h ngày 6/3/2016.

Xem thông báo chi tiết tại đây TB

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Ngày đăng: 20-04-2015

       Nhà trường đã thực hiện việc cấp học bổng học kỳ I năm học 2014 -2015 cho học sinh, sinh viên. Vậy đề nghị các em gặp Thư ký khoa hoặc GVCN-CVHT để nhận tiền. 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ BỔ SUNG
Ngày đăng: 01-04-2015

         Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 chưa nộp (hoàn thiện) hồ sơ xét miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2014 - 2015 theo quy định. Đề nghị các em nộp bổ sung hồ sơ đến hết ngày 06/4/2015 để làm căn cứ xét duyệt.

          Địa điểm: Phòng TTGD&QLHSSV

                                                                                                             

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 56
Hôm nay: 914
Hôm qua: 3641
Tổng cộng: 10552806