Kênh kết nối

Các địa chỉ website chính thức của Trường ĐHCN Việt - Hung
Ngày đăng: 27-01-2013

Trường ĐHCN Việt - Hung Tra cứu điểm thi Đại học Dành cho sinh viên Giảng viên Hành chính điện tử

 

Xem thêm

Thông báo

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016
Ngày đăng: 12-07-2016

Học sinh, sinh viên kiểm tra thông tin điểm số xét tốt nghiệp trong file đính kèm và phản hồi thông tin về khoa đào tạo nếu có sai sót từ ngày 13/07/2016  đến ngày 18/07/2016

Danh sách không tốt nghiệp

Danh sách tốt nghiệp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016
Ngày đăng: 03-06-2016

 Đối tượng:

- Học sinh, sinh viên vắng thi có lý do ở kỳ thi chính học kỳ 2 năm 2015-2016 và học kỳ phụ đợt 3 năm 2015-2016

- Học sinh, sinh viên có học phần bị điểm F (< 5.0 đối với niên chế) ở học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2015-2016

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 02-06-2016

 

1. Đăng ký học phần: Thời gian từ 29/06/2016 -> 02/07/2016

 - Đối với Sinh viên đăng ký học lại, học vượt: chủ động đăng ký trên trang daotao.viu.edu.vn

 - Đối với Sinh viên học cải thiện điểm gửi đơn đăng ký học phần về khoa đào tạo

2. Đóng học phí tại phòng TC-KT

Thời gian: Từ 04/07/2016 đến 10/07/2016

3. Thi kết thúc học phần:

Thời gian: Từ 11/08/2016 đến 14/08/2016

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Tin tức

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016
Ngày đăng: 12-07-2016

Học sinh, sinh viên kiểm tra thông tin điểm số xét tốt nghiệp trong file đính kèm và phản hồi thông tin về khoa đào tạo nếu có sai sót từ ngày 13/07/2016  đến ngày 18/07/2016

Danh sách không tốt nghiệp

Danh sách tốt nghiệp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016
Ngày đăng: 03-06-2016

 Đối tượng:

- Học sinh, sinh viên vắng thi có lý do ở kỳ thi chính học kỳ 2 năm 2015-2016 và học kỳ phụ đợt 3 năm 2015-2016

- Học sinh, sinh viên có học phần bị điểm F (< 5.0 đối với niên chế) ở học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2015-2016

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 02-06-2016

 

1. Đăng ký học phần: Thời gian từ 29/06/2016 -> 02/07/2016

 - Đối với Sinh viên đăng ký học lại, học vượt: chủ động đăng ký trên trang daotao.viu.edu.vn

 - Đối với Sinh viên học cải thiện điểm gửi đơn đăng ký học phần về khoa đào tạo

2. Đóng học phí tại phòng TC-KT

Thời gian: Từ 04/07/2016 đến 10/07/2016

3. Thi kết thúc học phần:

Thời gian: Từ 11/08/2016 đến 14/08/2016

Xem chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 36 ĐẠI HỌC, 37 CAO ĐẲNG, 37 TCcs VÀ 38 TCCN
Ngày đăng: 02-06-2016

 Trích "Kế hoạch kết thúc khóa học Hệ Đại học, Cao đẳng và TCCN năm 2016" số 192/KH-ĐHVH ngày 24/5/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHCN Việt - Hung

DANH SÁCH HSSV NHẬN TIỀN HỌC BỔNG, DANH HIỆU KHÁ, GIỎI, XUẤT SẮC HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015-2016)
Ngày đăng: 20-04-2016

                                                                                              THÔNG BÁO
Sinh viên các lớp khóa 38 hệ Đại học liên thông được học bổng, danh hiệu khá, giỏi, xuất sắc khi đến trường nhận bằng tốt nghiệp sẽ nhận tiền học bổng tại phòng Tài chính - KT. còn những HSSV khóa 36, 37, 38, 39 đang học tập tại trường sẽ nhận tiền học bổng, danh hiệu tại thư ký khoa hoặc cố vấn học tập của lớp.

                                                 DANH SACH HSSV NHẬN TIỀN DANH HIỆU KHÁ, GIỎI, XUẤT SẮC

                                                 DANH SÁCH HSSV NHẬN TIỀN HỌC BỔNG

THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2016
Ngày đăng: 07-04-2016

Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Địa điểm phát bằng: Phòng Quản lý đào tạo - Tầng 1, Nhà B2 - Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

 Xem chi tiết thông báo tại đây

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 02-03-2016

1. Sinh viên tự đăng ký học phần trên website từ 03/03/2016 -> 04/03/2016

2. Đóng học phí

Đối với sinh viên hệ chính quy: Từ ngày 04/03/2016 -> 06/03/2016

Đối với sinh viên hệ đại học liên thông chính quy: Từ ngày 05/03/2016 -> 06/03/2016

Lưu ý:

Sinh viên đăng ký đúng lớp học phần đã bị hủy.

3. Hỗ trợ đăng ký học phần:

a. Đối tượng: Sinh viên đăng ký lại các học phần bị hủy  nhưng bị trùng lịch (do các lịch học phần xếp học bù) hoặc đăng ký nhầm lớp học phần.

b. Hình thức hỗ trợ:

- Sinh viên làm đơn đăng ký học phần

- Sinh viên làm đơn hủy đăng ký học phần

(Theo mẫu quy định của nhà trường)

c. Trình tự thực hiện:

- SV nộp đơn về khoa đào tạo.

- Khoa tổng hợp đơn gửi về phòng QLĐT 

Ghi chú: Đối với SV ở điểm đào tạo thủ đô, CVHT tổng hợp danh sách SV (theo file đính kèm) gửi về địa chỉ Egov đồng chí Bùi Thái Sơn.

d. Thời gian

- Khoa gửi đơn đăng ký HP về phòng QLĐT trước 11h ngày 5/3/2016

- Phòng QLĐT hỗ trợ xử lý từ 13h30 ngày 5/3/2016 – 11h ngày 6/3/2016.

Xem thông báo chi tiết tại đây TB

V/V XỬ LÝ ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC CHO SINH VIÊN
Ngày đăng: 20-01-2016

 Phòng QLĐT đã xử lý đơn xin chuyển ngành, chuyên ngành và địa điểm học cho sinh viên có đơn trên hệ thống phần mềm như sau:

- Đối với các sinh viên có kết quả học tập học kỳ 1 năm 2015-2016 đạt từ điểm D trở lên: đã được chuyển trên hệ thống 

- Đối với các sinh viên phải thi lại học phần: đã đăng ký học phần và phòng QLĐT sẽ thực hiện chuyển sau khi sinh viên thi lại

Sinh viên kiểm tra lại thông tin và theo dõi lịch học để đi học đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định

Xem thêm

Thời khóa biểu - Đăng ký học phần

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (2014-2015)
Ngày đăng: 24-12-2014

 Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2014-2015:

Đăng ký bình thường: Thời gian từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/01/2015

Đăng ký muộn: Thời gian từ ngày 12/01/2015 đến ngày 15/01/2015

 

Danh sách lớp học phần và TKB học kỳ 3(2-13-2014)(cập nhật đến ngày 22/07/2014)
Ngày đăng: 22-07-2014

Danh sách các lớp mở, thời khóa biểu

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 58
Hôm nay: 1461
Hôm qua: 2258
Tổng cộng: 5008035