Kênh kết nối

Các địa chỉ website chính thức của Trường ĐHCN Việt - Hung
Ngày đăng: 27-01-2013

Trường ĐHCN Việt - Hung Tra cứu điểm thi Đại học Dành cho sinh viên Giảng viên Hành chính điện tử

 

Xem thêm

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày đăng: 23-09-2015

 Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định tại nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 chưa nộp (hoàn thiện) hồ sơ xét miễn, giảm học phí kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 theo quy định. Đề nghị các em nộp bổ sung hồ sơ đến hết ngày 29/9/2015 để hội đồng làm căn cứ xét duyệt. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.

                                                       Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý học sinh, sinh viên 

THÔNG BÁO (Lần 2) VỀ VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM THÂN THỂ HSSV NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày đăng: 23-09-2015

Lưu ý:  Học sinh, sinh viên tham gia BHTT(Lần 2) đăng ký và nộp lệ phí lần cuối trước ngày 15/10/2015 

                                              (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Xem thêm

Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày đăng: 23-09-2015

 Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định tại nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 chưa nộp (hoàn thiện) hồ sơ xét miễn, giảm học phí kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 theo quy định. Đề nghị các em nộp bổ sung hồ sơ đến hết ngày 29/9/2015 để hội đồng làm căn cứ xét duyệt. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.

                                                       Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý học sinh, sinh viên 

THÔNG BÁO (Lần 2) VỀ VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM THÂN THỂ HSSV NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày đăng: 23-09-2015

Lưu ý:  Học sinh, sinh viên tham gia BHTT(Lần 2) đăng ký và nộp lệ phí lần cuối trước ngày 15/10/2015 

                                              (Xem nội dung chi tiết tại đây)

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 14-08-2015

 Danh sách miễn, giảm học phí (File đính kèm)

    (Sinh viên kiểm tra công nợ trên trang cá nhân)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2015
Ngày đăng: 29-07-2015

Đối tượng nhận bằng: Học sinh, sinh viên khóa 35 Đại học, khóa 36 Cao đẳng, 37 TC và 36 TCcs

Đơn vị phát bằng: Phòng Đào tạo & Khảo thí

Nơi nhận: Hội trường khu A - Số 16, Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Thời gian cấp bằng: Ngày 21/8/2015

Lưu ý:

Học sinh, sinh viên không đến nhận bằng trong thời gian trên sẽ nhận bằng tại phòng Đào tạo & Khảo thí (khu A) vào các ngày thứ 3 và thứ 5 trong tuần từ ngày 03/10/2015 đến 03/12/2015

- Kèm theo thông báo này là Quy định nhận bằng tốt nghiệp

Xem thêm

Thời khóa biểu - Đăng ký học phần

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (2014-2015)
Ngày đăng: 24-12-2014

 Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2014-2015:

Đăng ký bình thường: Thời gian từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/01/2015

Đăng ký muộn: Thời gian từ ngày 12/01/2015 đến ngày 15/01/2015

 

Danh sách lớp học phần và TKB học kỳ 3(2-13-2014)(cập nhật đến ngày 22/07/2014)
Ngày đăng: 22-07-2014

Danh sách các lớp mở, thời khóa biểu

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 100
Hôm nay: 1423
Hôm qua: 3228
Tổng cộng: 2872971